užsalti

užsalti
3 užsálti intr. pasidaryti nešvariam, juodam: Marškiniai užsãlę, negali išskalbti Rs. \ salti; įsalti; užsalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • užšalti — užšálti vksm. Ẽžeras, ùpė užšãlo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užšalti — užšalti, užšą̃la (ùžšala, užšal̃na Vg, sta; Sut, Ser), užšãlo (ùžšalė) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; R, MŽ, N, M, L 1. intr. impers. pradėti šalti, užeiti šalčiams (prieš prasidedant žiemai): Braidom po purvynus lig pat ùžšalant Pln. Tų darbų tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsalti — 1 užsalti intr. 1. žr. 1 susalti 1: Ažusą̃la raugienė pečiuj Aps. 2. užblėsti, užgesti: Salsta ugnis, salsta ir užsalsta, kad nėr sausų medžių prakuruo Šts. salti; apsalti; atsalti; įsalti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšalimas — 1 užšalìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, DŽ1; GTŽ, ŽŪŽ74 1. → užšalti 1: Rudenį prieš užšalìmą vėl suarėm tą dirvą Pc. Vėgėles rudenį prieš užšalìmą gaudydavom PnmŽ. Sodinti reikia prieš mėnesį iki užšalimo rš. O tei buvo užšalìmas trisdešimt laipsnių!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašalti — pašalti, pašą̃la (pàšala, pašal̃na; sta), pašãlo (pàšalė LD424(Zt)) K, Š, Rtr, NdŽ, DŽ, KŽ; R, MŽ, N, L 1. intr. impers. kurį laiką šalti: Dieną kitą pašal̃s, ir vėl atlydys DŽ1. Pastojo pilnatis, dabar pašal̃s kokias dvi nedėlias Žl. 2. intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušalti — sušalti, sušą̃la (sùšala Slnt, sušal̃na Krtv, sta; Sut), sušãlo (sùšalė Krtv) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD177,209, SD432,454, M, L 1. intr. R, MŽ, I, LL331 būti perimtam šalčio, smarkiai sužvarbti, sustirti nuo šalčio, peršalti: Šalta, išgeni… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšaldinėti — 1. žr. užšalti 3: Tokis ežeras: užšaldinėja – nutapina, atleisdinėja – nusitapina (apie Trakų ežerą) Ktv. 2. žr. užšalti 12: Užšaldinėja kojos, bus blogai Drsk. šaldinėti; atšaldinėti; įšaldinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšaldyti — Rtr, Š, KŽ; M, L caus. užšalti. 1. Sut padaryti, kad užšaltų, leisti užšalti: Vanduo užšaldomas skečiasi NdŽ. Ažušalinu, ažušaldžiu SD433. | refl. NdŽ. ║ Lk palaikyti šaltai, atvėsinti: Užšaldo ir gera [alų] Yl. Atvirinam [v]andinį, užšaldom ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsalti — 1 apsalti intr. 1. B, N, K, Š, Auk, Pg pasidaryti saldžiam, saldesniam: Gerai apsãlo toj broga Azr. Apsmukinau ruginių miltų, paturėjau apdengtus pusdienį, kad apsaltų Tvr. Ir šulinėse vanduo apsalnąs LTR(Vdk). Saldus buvo [cukrus]: gabaliuką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskrebėti — apskrebėti, àpskreba, ėjo intr. ArchXVI412; K apsitraukti ledeliu, užšalti. skrebėti; apskrebėti; atskrebėti; įsiskrebėti; išskrebėti; nuskrebėti; paskrebėti; suskrebėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”